Programma 6 Middelen

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2013
Begroting 2013
na wijzigingen  
Oorspronkelijke
Begroting
2014 
    Voorjaarsnota
2014 
Najaarsnota
2014
Jaarrekening
2014
               
Lasten              
DOEL 6.1  Financieel gezonde huishouding 8.025 9.600 5.197 14.226 16.794 11.660 9.370
Totaal Lasten 8.025 9.600 5.197 14.226 16.794 11.660 9.370
               
Baten              
DOEL 6.1  Financieel gezonde huishouding 225.675 194.208 202.450 174.755 220.530 229.969 228.381
DOEL 6.2  Belastingdruk v.d.burger passend bij prov.voorzien.niveau 313.547 305.347 305.000 325.000 325.000 328.000 327.677
Totaal Baten 539.221 499.556 507.450 499.755 545.530 557.969 556.057
Totaal saldo van baten en lasten   531.196 489.956 502.253 485.529 528.736 546.310 546.687
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 6.1  Financieel gezonde huishouding 49.852 20.208 8.887 362 18.946 18.054 17.953
Totaal Bijdrage uit reserve 49.852 20.208 8.887 362 18.946 18.054 17.953
               
Storting in reserve              
DOEL 6.1  Financieel gezonde huishouding 10.552 9.815 3.915 11.544 11.544 16.034 16.034
Totaal Storting in reserve 10.552 9.815 3.915 11.544 11.544 16.034 16.034
Resultaat 570.496 500.349 507.225 474.347 536.138 548.329 548.606