Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2013
Begroting 2013
na wijzigingen  
Oorspronkelijke
Begroting2014 
    Voorjaarsnota
2014 
Najaarsnota
2014
Jaarrekening
2014
               
Lasten              
DOEL 5.1  Aantrekkelijke en bereikbare kust 4.525 0 0 0 0 0 0
DOEL 5.2  Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder 3.054 2.218 2.263 2.117 2.235 2.139 2.119
DOEL 5.3  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 12.633 13.412 13.455 4.174 4.221 4.221 4.078
DOEL 5.4  Integrale programmatische ontwikkeling Zuidvleugel Zuid 871 324 425 343 243 243 197
DOEL 5.5  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 8 768 1.145 1.496 1.221 1.524 1.163
DOEL 5.6  Integrale projecten Algemeen 0 0 0 298 233 133 0
Totaal Lasten 21.091 16.722 17.288 8.428 8.153 8.260 7.557
               
Baten              
DOEL 5.1  Aantrekkelijke en bereikbare kust 558 0 0 0 0 0 0
DOEL 5.2  Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder -25 42 30 30 30 30 18
DOEL 5.3  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 12.549 1 0 0 0 0 0
DOEL 5.4  Integrale programmatische ontwikkeling Zuidvleugel Zuid 219 0 0 0 0 0 0
DOEL 5.5  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 0 0 0 0 0 100 113
Totaal Baten 13.301 43 30 30 30 130 131
Totaal saldo van baten en lasten   -7.790 -16.679 -17.258 -8.398 -8.123 -8.130 -7.426
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 5.1  Aantrekkelijke en bereikbare kust 3.142 0 0 0 0 0 0
DOEL 5.3  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 0 13.340 13.340 4.074 4.074 4.074 4.074
DOEL 5.5  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 0 102 475 875 600 600 171
Totaal Bijdrage uit reserve 3.142 13.442 13.815 4.949 4.674 4.674 4.245
               
Storting in reserve              
DOEL 5.3  Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone 11.300 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 3.200
DOEL 5.5  Integrale (ruimtelijke) ontwikkeling op Goeree Overflakkee 0 2.000 2.000 0 0 0 0
Totaal Storting in reserve 11.300 5.000 5.000 3.200 3.200 3.200 3.200
Resultaat -15.947 -8.237 -8.443 -6.649 -6.649 -6.656 -6.381