Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland geeft in samenwerking met andere publieke partijen invulling aan integrale, regionale en gebiedsgerichte projecten. Hieronder vallen de programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitnamen van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale)gebiedsprojecten. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten.Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

De integraal ruimtelijke projecten hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling en zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke)partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:

· Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;

· Strategisch verwerving en wederom uitgeven van gronden;

· Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;

· Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

· Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied;

· Het verwerven en/of uitgeven van gronden ten behoeve van gewenste ontwikkeling;

· Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen;

· Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Specifiek deel

Naam

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

p.hordijk@PZH.nl

Telefoonnummer

070-4416830

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 4 stemmen = 6/20e stemaandeel

I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Leden Algemeen Bestuur

2 x 1 stem

2 x 1 stem

2 x 1 stem

2 x 3 stemmen

Gemeente Rotterdam

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Gemeente Zuidplas

Financieel belang

Totale baten Begroting 2014 € 20.812.000

Totale deelnemersbijdragen € 270.750

Provincie Zuid-Holland 40 % = € 108.300

Gemeente Zuidplas 30 % = € 81.225

Gemeente Rotterdam 10 % = € 27.075

Gemeente Gouda 10 % = € 27.075

Gemeente Waddinxveen 10 % = € 27.075

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 94.897

2011: € 409.658

2012: € 587.899

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 81.477

2011: € 329.761

2012: € 178.241

         

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

info@habbenjansen.nl

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen = 16/40e stemaandeel

I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

 

Grondbank heeft een looptijd tot 1-1-2020.

 

In 2012 heeft PZH een voorziening van € 12,0 mln getroffen ten behoeve van het negatieve resultaat.

Andere deelnemers

en stemaandeel

Leden Algemeen Bestuur

2 x 8 stemmen

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 13.870.000

Totale deelnemersbijdragen € 4.400.000

PZH bijdrage € 1.760.000 = 40%

Rotterdam € 1.760.000 = 40%

Zuidplas € 396.000 = 9%

Gouda € 264.000 = 6%

Waddinxveen € 220.000 = 5%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 0

2011: € - 28.000.000

2012: € - 28.000.000

Vreemd vermogen:

2010: € 105.300.000

2011: € 114.100.000

2012: € 105.100.000

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € - 28.000.000

2012: € - 2.000.000

         

Naam

GR Oude Rijnzone

Postadres

Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk

Bezoekadres

--

E-mailadres

p.wijk@rijnwoude.nl

Telefoonnummer

071-3428275

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/12e stemaandeel

G. Veldhuijzen (eigenaar-gedeputeerde)

I.G.M. de Bondt (vakgedeputeerde)

I.G.M. de Bondt

 

Algemeen bestuur

Andere deelnemers

en stemaandeel

2 x 1 stem per individuele gem.

Gemeente Alphen a/d Rijn

Gemeente Rijnwoude

Gemeente Zoeterwoude

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Leiderdorp

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 157.409

Totale deelnemersbijdragen € 130.060

PZH bijdrage € 65.030

Totaal gemeenten € 65.030

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2011: n.n.b.

2012: € 0

Vreemd vermogen:

2011: n.n.b.

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2011: n.n.b.

2012: € 0

         

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

 

Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten

 

Algemeen deel

De provincie Zuid-Holland geeft in samenwerking met andere publieke partijen invulling aan integrale, regionale en gebiedsgerichte projecten. Hieronder vallen de programmering van ontwikkelingen, de strategische grondverwerving en uitname van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en het coördineren van de uitvoering van ruimtelijke projecten.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van de (integrale) gebiedsprojecten. Na het algemene deel wordt specifiek ingegaan op de individuele projecten.

 

Visie en beleidsvoornemens

De nadruk bij de integrale en regionale gebiedsgerichte projecten ligt op de programmering, plannen en onderling afstemmen van activiteiten en projecten.

Daarbij spelen de strategische ligging van gronden, de financiering, de kwaliteitsbewaking en de borging van de realisatiekracht een belangrijke rol. Door hieraan invulling te geven komen gewenste ontwikkelingen van de grond.

Rechtsvorm en doel

De integraal ruimtelijke projecten hebben de vorm van een gemeenschappelijke regeling en zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittende openbare lichamen. Zij hebben het doel in samenwerking met andere (publieke) partijen een integrale en regionale gebiedsontwikkeling te realiseren.

Bestuurlijk belang

Het binnen een aangegeven gebied, in onderlinge samenhang:

  • Programmeren, plannen en onderling afstemmen van ontwikkelingen en activiteiten;

  • Strategisch verwerven en wederom uitgeven van gronden;

  • Kwaliteitsbewaking en financiering plannen;

  • Realiseren van concrete projecten.

Activiteiten

  • Ruimtelijke inrichting en vormgeving van het gebied;

  • Het verwerven en/of uitgeven van gronden ten behoeve van gewenste ontwikkeling;

  • Het gezamenlijk financieren van ontwikkelingen en plannen;

  • Adviseren en overleg voeren over concrete activiteiten.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

 

Specifiek deel

 

Naam

Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

p.hordijk@PZH.nl

Telefoonnummer

070-4416830

Vestigingsplaats

Den Haag

Naam

GR Grondbank RZG Zuidplas

Postadres

Projectbureau Driehoek RZG Zuidplaspolder

p/a provincie Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

E-mailadres

info@habbenjansen.nl

Telefoonnummer

06-50203140 (C. Habben Janssen)

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 8 stemmen =

16/40e stemaandeel

Mw. I.G.M. de Bondt (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 8 stemmen

2 x 2 stemmen

2 x 1 stem

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Zuidplas

Gemeente Gouda

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.822.000

Jaarrekening 2012

€ 1.700.000

 

Begroting 2013

€ 1.790.000

Jaarrekening 2013

€ 1.790.000

 

Begroting 2014

€ 1.760.000

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 40%

Rotterdam = 40%

Zuidplas = 9%

Gouda = 6%

Waddinxveen = 5%

€ 7.930.000

 

€ 4.160.000

€ 1.664.000

€ 1.664.000

€ 374.400

€ 249.600

€ 208.000

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010:

€ 0

€ 105.300.000

€ 0

2011:

€ 0

€ 114.100.000

€- 28.000.000

2012:

€ - 28.000.000

€ 105.100.000

€- 2.000.000

2013:

€ - 30.000.000

€ 95.500.000

€ 193.234

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013:

€ - 30.000.000

€ 0

€ 30.000.000

0

€ 74.447.903

Naam

GR Oude Rijnzone (Per 1-1-2015 opgeheven)

Postadres

Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk

Bezoekadres

--

E-mailadres

p.wijk@rijnwoude.nl

Telefoonnummer

071-3428275

Vestigingsplaats

Alphen aan den Rijn