Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2013
Begroting 2013
na wijzigingen  
Oorspronkelijke
Begroting2014 
    Voorjaarsnota
2014 
Najaarsnota
2014
Jaarrekening
2014
               
Lasten              
DOEL 3.1  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 12.341 12.015 14.302 15.248 15.865 15.659 14.504
DOEL 3.2  Vraag naar en aanbod van woningen in balans 13.704 13.759 16.469 14.009 16.396 16.530 15.278
DOEL 3.3  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 25.328 16.186 35.798 17.381 26.811 20.592 10.437
DOEL 3.4  Een sterke regionale economie 32.344 49.018 59.918 32.432 37.840 34.699 32.753
DOEL 3.5  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 2.850 2.060 3.370 1.724 3.502 3.767 2.620
Totaal Lasten 86.567 93.038 129.858 80.794 100.414 91.248 75.591
               
Baten              
DOEL 3.1  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 100 275 330 0 578 9.518 9.258
DOEL 3.2  Vraag naar en aanbod van woningen in balans -2.099 -1.729 117 0 2.287 2.360 1.540
DOEL 3.3  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 1.862 4.048 6.267 910 2.510 6.151 2.209
DOEL 3.4  Een sterke regionale economie 10.756 981 1.096 379 2.629 2.663 3.632
DOEL 3.5  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 54 73 0 0 115 115 8
Totaal Baten 10.673 3.648 7.810 1.288 8.118 20.807 16.646
Totaal saldo van baten en lasten   -75.893 -89.390 -122.048 -79.506 -92.296 -70.440 -58.945
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 3.1  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 0 40 40 2.026 2.075 2.097 2.074
DOEL 3.2  Vraag naar en aanbod van woningen in balans 324 0 0 0 9 9 0
DOEL 3.3  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 4.101 1.997 21.424 2.450 12.463 2.109 309
DOEL 3.4  Een sterke regionale economie 7.735 26.537 37.633 10.043 13.204 14.204 11.892
DOEL 3.5  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 3.811 576 1.983 240 1.754 1.754 944
Totaal Bijdrage uit reserve 15.972 29.150 61.080 14.759 29.504 20.174 15.218
               
Storting in reserve              
DOEL 3.1  Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit 0 3.906 4.318 0 0 15.700 15.645
DOEL 3.3  Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland 0 5.878 5.500 0 2.500 2.100 1.911
DOEL 3.4  Een sterke regionale economie 34.149 8.486 7.000 1.100 2.200 6.347 6.347
DOEL 3.5  Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland 5.337 0 0 0 0 125 125
Totaal Storting in reserve 39.486 18.271 16.818 1.100 4.700 24.272 24.028
Resultaat -99.407 -78.511 -77.786 -65.847 -67.492 -74.539 -67.755