Programma 1 Groen en Water

EXPLOITATIEBEGROTING
(bedragen x  € 1.000)
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2013
Begroting 2013
na wijzigingen  
Oorspronkelijke
Begroting2014 
    Voorjaarsnota
2014 
Najaarsnota
2014
Jaarrekening
2014
               
Lasten              
DOEL 1.1  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 5.246 5.536 9.744 5.819 7.332 7.071 6.808
DOEL 1.2  Voldoende schoon en zoet water 5.472 5.751 6.604 5.629 5.919 5.600 5.698
DOEL 1.3  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 53.375 78.231 139.076 72.305 83.629 78.016 79.395
DOEL 1.4  Behoud van biodiversiteit 17.988 36.370 32.035 27.553 34.036 52.292 53.054
DOEL 1.5  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 36.736 25.101 42.008 39.698 44.905 34.716 31.851
Totaal Lasten 118.816 150.989 229.467 151.004 175.821 177.694 176.806
Baten              
               
DOEL 1.1  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 0 439 1.337 290 290 290 919
DOEL 1.2  Voldoende schoon en zoet water 3.113 2.208 2.640 1.883 1.426 1.426 1.383
DOEL 1.3  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 30.966 126.483 89.472 41.425 21.198 24.581 24.195
DOEL 1.4  Behoud van biodiversiteit 11.800 18.147 12.609 13.018 831 20.385 29.692
DOEL 1.5  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 22.846 17.527 23.473 21.729 484 484 635
Totaal Baten 68.725 164.803 129.531 78.344 24.229 47.166 56.824
Totaal saldo van baten en lasten   -50.091 13.814 -99.936 -72.660 -151.592 -130.528 -119.982
               
Bijdrage uit reserve              
DOEL 1.1  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 56 2.413 4.190 100 1.503 1.503 1.392
DOEL 1.2  Voldoende schoon en zoet water -395 301 355 0 96 96 41
DOEL 1.3  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 7.909 5.567 11.867 2.861 8.593 3.118 7.941
DOEL 1.4  Behoud van biodiversiteit 2.557 3.895 6.017 1.872 5.720 3.662 -2.025
DOEL 1.5  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 8.291 2.988 13.493 11.805 24.529 22.246 19.660
Totaal Bijdrage uit reserve 18.418 15.163 35.923 16.638 40.441 30.625 27.009
               
Storting in reserve              
DOEL 1.1  Zuid-Holland veilig tegen overstromingen 0 0 0 0 790 790 790
DOEL 1.2  Voldoende schoon en zoet water 0 230 230 0 0 0 0
DOEL 1.3  Toename recreatie in het groen binnen de provincie 26.467 81.994 0 9.700 9.700 12.500 11.848
DOEL 1.4  Behoud van biodiversiteit 3.101 0 0 0 0 0 0
DOEL 1.5  Ontw.&behoud van waardevolle&aantrekkelijke agrar.landschap. 2.849 910 840 750 750 8.620 8.620
Totaal Storting in reserve 32.416 83.134 1.070 10.450 11.240 21.910 21.258
Resultaat -64.090 -54.156 -65.083 -66.472 -122.391 -121.813 -114.231