Programma 1 Groen en Water

Programma 1 Groen en Water

Natuur- en recreatieschappen – Algemeen deel

Er zijn in Zuid-Holland tien natuur- en/of recreatieschappen en een koepelschap. Al deze schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het instandhouden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel. Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als ‘koepel’ voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.

Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:

· Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;

· Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;

· Het bewaren en bevorderen van het natuur - en landschapsschoon;

· De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

· Ruimtelijke inrichting van het gebied;

· Het verwerven en / of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;

· Het onderhouden en exploiteren van gronden;

· Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Natuur- en recreatieschappen – Specifiek deel

Naam

Natuur- en recreatieschap Haringvliet

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/11e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

3 stemmen

1 stem

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Bernisse

Ieder 1 stem = totaal 5

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Oostflakkee

Gemeente Middelharnis

Gemeente Dirksland

Gemeente Goedereede

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 332.056

Totale deelnemersbijdragen € 332.056

PZH bijdrage € 66.390 = 20% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Hellevoetsluis / Bernisse € 146.978 = 44,2%

Overige gemeenten € 118.688 = 35,8%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 292.724

2011: € 278.326

2012: € 265.576

Vreemd vermogen:

2010: € 37.189

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 50.899

2011: € 1.048

2012: € 7.579

         

Naam

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

49% stemaandeel samen met Krimpen aan den IJssel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten Leden Algemeen Bestuur

49% tezamen met PZH

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Overige gemeenten totaal 51%

verdeeld naar inwonertal

Gemeente Nederlek

Gemeente Schoonhoven

Gemeente Bergambacht

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Vlist

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 1.945.085

Totale deelnemersbijdragen 2014 € 1.945.085

PZH bijdrage € 1.264.306 = 65% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Krimpen aan den IJssel € 427.919 = 22%

Nederlek € 145.881 = 7,5%

Overige gemeenten € 106.979 = 5,5%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 1.660.659

2011: € 2.194.102

2012: € 2.997.746

Vreemd vermogen:

2010: € 893.599

2011: € 838.142

2012: € 782.285

Resultaat na bestemming:

2010: € 150.527

2011: € -39.817

2012: € 365.794

         

Naam

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 1 stem = 3/15e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Elke gemeente heeft 3 stemmen met een gelijke weging

Leden Algemeen Bestuur

Gemeente Boskoop

Gemeente Gouda

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Waddinxveen

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 1.274.693

Totale deelnemersbijdragen € 1.274.693

PZH bijdrage € 285.226 = 23% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Gouda € 464.452 = 35%

Bodegraven-Reeuwijk € 238.047 = 19%

Waddinxveen € 200.218 = 17%

Boskoop € 86.750 = 6%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 1.933.942

2011: € 1.744.305

2012: € 1.485.858

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 119.179

2011: € 98.728

2012: € 22.186

         

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 2 stemmen = 4/12e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

4 x 2 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 337.572

Totale deelnemersbijdragen € 337.572

PZH bijdrage € 270.058 = 80% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Pijnacker-Nootdorp € 67.514 = 20%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 227.805

2011: € 307.312

2012: € 417.372

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 77.354

2011: € - 499

2012: € 3.658

         

Naam

Recreatieschap Grevelingen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 3 stemmen = 3/10e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 2 stemmen = 2/10e stemaandeel

5 x 1 stem = 5/10e stemaandeel

Provincie Zeeland

Gemeente Dirksland

Gemeente Goedereede

Gemeente Middelharnis

Gemeente Oostflakkee

Gemeente Schouwen-Duiveland

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 467.100

Totale deelnemersbijdragen € 467.100

PZH bijdrage € 291.938 = 62,5% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Provincie Zeeland € 116.775 = 25%

Dirksland

Goedereede

Middelharnis totaal € 58.387 = 12,5%

Oostflakkee

Schouwen-Duiveland

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 11.165.064

2011: € 10.766.889

2012: € 10.329.322

Vreemd vermogen:

2010: € 500

2011: € 0

2012: € 500

Resultaat na bestemming:

2010: € 331.647

2011: € 234.531

2012: € 127.672

         

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/14e

stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente H-I Ambacht

Gemeente Zwijndrecht

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 3.034.317

Totale deelnemersbijdragen € 3.034.317

PZH bijdrage € 606.863 = 20% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Rotterdam € 1.365.443 = 45%

Albrandswaard € 139.740

Barendrecht € 262.977

Hendrik-Ido-Ambacht € 157.927

Ridderkerk € 252.665

Zwijndrecht € 248.702

Totaal € 1.062.011 = 35%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 2.517.233

2011: € 3.406.191

2012: € 3.768.938

Vreemd vermogen:

2010: € 2.557.426

2011: € 2.257.873

2012: € 1.958.315

Resultaat na bestemming:

2010: € 171.930

2011: € 279.207

2012: € 242.076

         

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/20e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Iedere gemeente 1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Maassluis

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Schiedam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Westvoorne

Gemeente Zwijndrecht

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 427.024

Totale deelnemersbijdragen € 427.024

PZH bijdrage € 213.512 = 50% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Gemeenten € 213.512 = 50%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 137.822

2011: € 262.281

2012: € 283.736

Vreemd vermogen:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 25.686

2011: € 16.929

2012: € 44.651

         

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/14e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Leden Algemeen Bestuur

Ministerie van ELI

Gemeente Delft

Gemeente Vlaardingen

Alle gemeenten

1 x 1 stem

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Schiedam

Gemeente Westland

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 3.345.184

Totale deelnemersbijdragen € 3.345.184

PZH bijdrage € 562.242 = 32% van het resterende exploitatietekort van de Begroting 2014 na aftrek van de bijdrage van LNV en de gemeente Westland.

Delft € 281.121 = 16% van het resterende exploitatietekort van de Begroting 2014 na aftrek van de bijdrage van LNV en de gemeente Westland

Midden-Delfland € 35.140 = 2% van het resterende exploitatietekort van de Begroting 2014 na aftrek van de bijdrage van LNV en de gemeente Westland

Maassluis / Schiedam / Vlaardingen € 878.505 = 50% van het resterende exploitatietekort van de Begroting 2014 na aftrek van de bijdrage van het Rijk en de gemeente Westland

Verdere bijdragen:

Ministerie LNV € 1.577.688 Voornemen tot uittreden. Afkoopsom loopt procedure over.

Gemeente Westland € 10.488

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 9.970.275

2011: € 9.193.553

2012: € 8.503.990

Vreemd vermogen:

2010: € 267.500

2011: € 229.287

2012: € 193.073

Resultaat na bestemming:

2010: € 297.256

2011: € - 9.380

2012: € -100.065

         

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/8e

stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Lansingerland

Gemeente Zuidplas

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 3.524.492

Totale deelnemersbijdragen € 3.524.492

PZH bijdrage € 563.919 = 16% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Rotterdam € 2.643.369 = 75%

Lansingerland € 176.225 = 5%

Zuidplas € 140.980 = 4%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 19.001.970

2011: € 17.407.087

2012: € 16.292.903

Vreemd vermogen:

2010: € 3.193

2011: € 7.693

2012: € 6.693

Resultaat na bestemming:

2010: € 1.049.152

2011: € 197.855

2012: € 385.114

         

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem = 2/16e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Iedere gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rozenburg

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 2.602.156

Totale deelnemersbijdragen € 2.602.156

PZH bijdrage € 390.323 = 15% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Rotterdam € 1.301.078 = 50%

Deel Rozenburg € 68.176 = 2,62%

Overige gemeenten € 842.578 = 32,38%

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 4.224.106

2011: € 3.764.599

2012: € 3.339.608

Vreemd vermogen:

2010: € 3.420.627

2011: € 3.205.824

2012: € 2.983.890

Resultaat na bestemming:

2010: € 230.170

2011: € 216.925

2012: € 169.813

         

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres

 

E-mailadres

info@biesbosch.org

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

1 x 1 stem = 1/3e Stemaandeel

(compartiment ZH)

 

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Dordrecht

Sliedrecht

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 1.336.046

Totale deelnemersbijdragen € 1.414.551 met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap.

PZH bijdrage € 353.638 = 25% van het exploitatietekort van de Begroting 2014

Dordrecht € 928.299 = 87,5% van het restant

Sliedrecht € 132.614 = 12,5% van het restant

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen 2 provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 518.361

2011: € 769.414

2012: € 675.157

Vreemd vermogen:

2010: € 1.450.923

2011: € 1.239.859

2012: € 1.028.795

Resultaat na bestemming:

2010: € -9.346

2011: € 19.441

2012: € 94.257

         

Grondwateronttrekking Delft-Noord – Algemeen deel

In Delft vindt een omvangrijke grondwateronttrekking plaats in Delft-Noord, die voorheen in handen was van DSM. Het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft neemt tezamen met de provincie Zuid-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling Grondwateronttrekking Delft-Noord. Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot taak het beheren van de grondwateronttrekking Delft-Noord. Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van deze grondwateronttrekking. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele deelname.

Visie en beleidsvoornemens

Met Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Delft vormt de provincie deze gemeenschappelijke regeling. Hierdoor beïnvloedt zij de uitvoering van de omvangrijke grondwateronttrekking in Delft-Noord die voorheen in handen was van DSM. Onderzoek in de komende jaren zal uitwijzen of de onttrekking gecontroleerd kan worden gereduceerd. Tevens wordt onderzocht of en hoe het grondwater op innovatieve wijze kan worden hergebruikt. In mei 2014 stapt de provincie uit de gemeenschappelijke regeling.

Rechtsvorm en doel

De gemeenschappelijke regeling grondwateronttrekking Delft-Noord is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel een duurzaam veilig (grond)waterbeheer in de regio Delft, waarbij geen schade ontstaat in de omgeving.

Bestuurlijk belang

De regie voeren over en het veilig stellen van het beheer van de grondwateronttrekking(installatie) op het terrein van DSM Anti-Infectives B.V. Hierdoor wordt het gevaar van een plotselinge vermindering van de onttrekking voorkomen.

Activiteiten

Het openbaar lichaam draagt zorg voor en heeft tot taak:

· Het nemen van (dagelijkse) beheerbeslissingen;

· Het (laten) uitvoeren van onderzoek naar (mogelijk alternatieve) aanwending van het opgepompte water en de effecten van het grondwaterbeheer;

· Zo nodig, (onroerende) zaken verwerven, vergunningen aanvragen en vergunninghouder zijn.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling. Daartoe horen onder andere het doen van onderzoek, verwerven van onroerende zaken, het aanvragen van vergunningen.

Grondwateronttrekking Delft-Noord – Specifiek deel

Naam

Grondwateronttrekking Delft-Noord

Postadres

Postbus 3061, 2601 DB Delft

Bezoekadres

--

E-mailadres

jrombouts@hhDelfland.nl

Telefoonnummer

015 - 2701981

Vestigingsplaats

Delft

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

1 x 1 stem = 1/3e stemaandeel

 

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Gemeente Delft

Hoogheemraadschap van Delfland

Financieel Belang

Totale baten Begroting 2014 € 7.810.314

Totale deelnemersbijdragen € 3.328.051

PZH bijdrage € 590.381 = 33,3% (in verband met uittreding betaalt PZH in 2014 beheerskosten naar rato voor de periode tot 1 mei 2014 (1/3 jaar): 1/3 x 1/3 = 1/9 deel (€ 210.000)

Delft € 933.341 = 33,3%

HH Delfland € 1.804.329 = 33,3%

Rijk stelt jaarlijks subsidiegelden ter beschikking voor onderzoek hergebruik circa € 500.000

Provincie is voornemens per 1-5-2014 uit te treden.

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Jaarrekening 2012

Eigen vermogen:

2010: € 750.000

2011: € 750.000

2012: € 750.000

Vreemd vermogen:

2010: € 461.625

2011: € 1.300.000

2012: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

         

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

 

Programma 1 Groen en Water

 

Natuur- en recreatieschappen - Algemeen

Er zijn in Zuid-Holland twaalf natuur- en/of recreatieschappen en een Koepelschap. De toename met twee natuur- en recreatieschappen ten opzichte van het voorgaande jaar, heeft te maken met de opschaling die heeft plaatsgevonden. De natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen zijn per 1 mei 2014 opgegaan in de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. De natuur- en recreatieschappen Grevelingen en Haringvliet zijn ook samengevoegd per 1 juli 2014 in een nieuw natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Al de schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden. In samenwerking met het Koepelschap of onderling, zorgen deze organisaties voor een duurzaam beheer van bestaande groengebieden en het instandhouden van het buitenstedelijk groen. Daarbij wordt de balans gezocht tussen recreatie, toerisme en natuur.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de natuur- en/of recreatieschappen. Onder het specifieke deel wordt specifiek ingegaan op de individuele schappen.

 

Visie en beleidsvoornemens

Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in Zuid-Holland, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel.

Daarbij fungeert het Koepelschap Buitenstedelijk Groen als "€œkoepel"€ voor zeven recreatieschappen in de regio groot Rijnmond, waarbij een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen wordt voorgestaan. Verder levert de provincie Zuid-Holland door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.

Via het Programma Toekomstig Beheer Recreatiegebieden (TBR) wordt verkend op welke wijze het toekomstig beheer door de recreatieschappen kan worden vormgegeven. Daarbij worden de bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen onderzocht, de verzelfstandiging Groenservice Zuid-Holland verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken.

Rechtsvorm en doel

De (natuur- en) recreatieschappen zijn alle rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.

Bestuurlijk belang

De natuur- en recreatieschappen hebben tot taak binnen hun gebied, in onderlinge samenhang:

  • Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie;

  • Het behartigen van de belangen van de natuurbescherming;

  • Het bewaren en bevorderen van de natuur - en landschapsschoon;

  • De zorg voor de toeristische waarden.

Activiteiten

  • Ruimtelijke inrichting van het gebied;

  • Het verwerven en/of overnemen van eigendom, beheer en onderhoud van binnen het gebied aanwezige van belang zijnde werken en inrichtingen;

  • Het onderhouden en exploiteren van gronden;

  • Adviseren en overleg voeren over de kwaliteit van water en onderwaterbodem.

Bevoegdheden

Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van art. 54 van de Wet gemeenschappelijke regeling.

 

Natuur- en/of recreatieschappen - Specifiek deel

 

Naam

Natuur- en recreatieschap Haringvliet

(Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/11e stemaandeel

(vast stemaandeel)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

3 stemmen

1 stem

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Nissewaard

Ieder 1 stem = totaal 5

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Oostflakkee

Gemeente Middelharnis

Gemeente Dirksland

Gemeente Goedereede

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 67.922

Jaarrekening 2012

€ 67.922

 

Begroting 2013

€ 67.858

Jaarrekening 2013

€ 67.858

 

Begroting 2014

€ 66.390

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Hellevoetsluis/Nissewaard = 44,2%

Overige gemeenten= 35,8%

€ 348.154

 

€ 333.922

€ 66.784

€ 267.138

€ 119.346

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 292.724

€ 37.189

€ 50.899

2011

€ 278.326

€ 0

€ 1.048

2012

€ 265.576

€ 0

€ 7.579

2013

€ 284.129

€ 0

€ 9.090

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 67.897

€ 207.142

€ 32.400

8,5

n.v.t.

Naam

Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard

(Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

49% stemaandeel samen met Krimpen aan den IJssel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

49% tezamen met PZH

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Overige gemeenten totaal 51% verdeeld naar inwonertal

Gemeente Nederlek

Gemeente Schoonhoven
Gemeente Bergambacht

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Vlist

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 1.446.885

Jaarrekening 2012

€ 1.446.885

 

Begroting 2013

€ 1.381.948

Jaarrekening 2013

€ 1.381.948

 

Begroting 2014

€ 1.264.306

   

Financiële kengetallen

Begroting 2015

Het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard is per 1 mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 1.660.659

€ 893.599

€ 150.527

2011

€ 2.194.102

€ 838.142

€ -39.817

2012

€ 2.997.746

€ 782.285

€ 365.794

2013

€ 3.379.287

€ 726.428

€ 67.406

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden- en terreinen

2013

€ 1.932.479

€ 1.379.402

€ 46.700

71

€ 600.946

Naam

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

(Per 1 mei 2014 Groenalliantie Midden Holland e.o.)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

3 x 1 stem =

3/15e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Elke gemeente heeft 3 stemmen met een gelijke weging

Gemeente Boskoop

Gemeente Gouda

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Waddinxveen

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 151.140

Jaarrekening 2012

€ 151.140

 

Begroting 2013

€ 280.900

Jaarrekening 2013

€ 280.900

 

Begroting 2014

€ 285.226

   

Financiële kengetallen

Begroting 2015

Het natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen is per 1 mei 2014 samengevoegd met het natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling Groenalliantie.

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 1.933.942

€ 0

€ 119.179

2011

€ 1.744.305

€ 0

€ 98.728

2012

€ 1.485.858

€ 0

€ 22.186

2013

€ 1.195.733

€ 0

€ 20.472

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 366.590

€ 808.671

€ 28.160

42

€ 372.970

Naam

Recreatieschap Dobbeplas

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 2 stemmen=

4/8e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R. van der Sande (vakgedeputeerde)

R. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

4 x 1 stemmen

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 298.427

Jaarrekening 2012

€ 269.453

 

Begroting 2013

€ 247.968

Jaarrekening 2013

€ 262.098

 

Begroting 2014

€ 270.058

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 80% (van het exploitatietekort)

Pijnacker-Nootdorp = 20%

€ 375.330

 

€ 339.556

€ 271.645

€ 67.911

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 227.805

€ 0

€ 77.354

2011

€ 307.312

€ 0

€ - 499

2012

€ 417.372

€ 0

€ 3.658

2013

€ 440.666

€ 0

€ 21.370

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 99.364

€ 319.932

€ 20.000

21

n.v.t.

Naam

Recreatieschap Grevelingen

(Per 1 juli 2014 Zuidwestelijke Delta)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 3 stemmen =

3/10e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 2 stemmen =

2/10e stemaandeel

5 x 1 stem =

5/10e stemaandeel

Provincie Zeeland

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Schouwen-Duiveland

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 293.580

Jaarrekening 2012

€ 293.580

 

Begroting 2013

€ 292.356

Jaarrekening 2013

€ 292.356

 

Begroting 2014

€ 291.938

   
 

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 62,5% (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland € 116.775 = 25%

 

Gemeente Goeree-Overflakkee totaal = 12,5%

Gemeente Schouwen-Duiveland

€ 3.982.615

 

€ 467.100

€ 291.938

€ 116.775

 

€ 58.388

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 11.165.064

€ 500

€ 331.647

2011

€ 10.766.889

€ 0

€ 234.531

2012

€ 10.329.322

€ 500

€ 127.672

2013

€ 10.116.232

€ 0

€ 118.101

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.124.900

€ 8.873.231

€ 642.000

16

n.v.t.

Naam

Recreatieschap IJsselmonde

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Alle gemeenten hebben ieder 2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 630.333

Jaarrekening 2012

€ 630.333

 

Begroting 2013

€ 607.831

Jaarrekening 2013

€ 607.831

 

Begroting 2014

€ 606.863

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 20% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 45%

Albrandswaard

Barendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht totaal = 35%

Ridderkerk

Zwijndrecht

€ 5.164.755

 

€ 2.803.255

€ 560.651

€ 1.261.465

 
 

€ 981.139

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 2.517.233

€ 2.557.426

€ 171.930

2011

€ 3.406.191

€ 2.257.873

€ 279.207

2012

€ 3.768.938

€ 1.958.315

€ 242.076

2013

€ 4.497.773

€ 1.666.757

€ 516.401

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.921.002

€ 2.060.371

€ 146.730

27

€ 1.638.547

Naam

Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/20e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Iedere gemeente

1 x 1 stem

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Barendrecht

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Capelle aan den IJssel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Maassluis

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Schiedam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Westvoorne

Gemeente Zwijndrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 222.863

Jaarrekening 2012

€ 222.863

 

Begroting 2013

€ 213.726

Jaarrekening 2013

€ 213.726

 

Begroting 2014

€ 213.512

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 50% (van het exploitatietekort)

Gemeenten = 50%

€ 429.200

 

€ 429.200

€ 214.600

€ 214.600

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 137.822

€ 0

€ 25.686

2011

€ 262.281

€ 0

€ 16.929

2012

€ 283.736

€ 0

€ 44.651

2013

€ 300.709

€ 0

€ 20.460

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 217.266

€ 62.983

€ 7.600

37

n.v.t.

 

 

Naam

Recreatieschap Midden-Delfland

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/12e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

2 x 1 stem

Gemeente Delft

Gemeente Vlaardingen

Gemeente Midden-Delfland

Alle gemeenten

1 x 1 stem

Gemeente Schiedam

Gemeente Westland

Gemeente Maassluis

Gemeente Rotterdam

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 549.763

Jaarrekening 2012

€ 549.763

 

Begroting 2013

€ 541.382

Jaarrekening 2013

€ 541.382

 

Begroting 2014

€ 562.242

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 32% (van het resterende exploitatietekort na aftrek van de bijdrage van LNV en gemeente Westland)

Gemeenten = 37,4 %

€ 6.313.027

 

€ 3.459.195

€ 609.488

 

€ 1.293.411

 

Ministerie LNV = 45 % (Voornemen tot uittreden. Afkoopsom loopt procedure over)

€ 1.556.296

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 9.970.275

€ 267.500

€ 297.256

2011

€ 9.193.553

€ 229.287

€ - 9.380

2012

€ 8.503.990

€ 193.073

€-100.065

2013

€ 8.292.728

€ 154.857

€ 273.391

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 997.317

€ 7.022.020

€ 138.676

58

Geen boekwaarde

 

 

Naam

Recreatieschap Rottemeren

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem=

2/8e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A. Janssen

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Lansingerland

Gemeente Zuidplas

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 503.529

Jaarrekening 2012

€ 503.529

 

Begroting 2013

€ 522.618

Jaarrekening 2013

€ 522.618

 

Begroting 2014

€ 563.919

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 16% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 75%

Lansingerland = 5%

Zuidplas = 4%

€ 5.944.870

 

€ 3.556.185

€ 568.990

€ 2.667.139

€ 177.809

€ 142.247

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 19.001.970

€ 3.193

€ 1.049.152

2011

€ 17.407.087

€ 7.693

€ 197.855

2012

€ 16.292.903

€ 6.693

€ 385.114

2013

€ 15.585.534

€ 500

€ 166.850

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en terreinen

2013

€ 1.528.081

€ 13.890.603

€ 511.150

30

€ 2.702.219

 

Naam

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 x 1 stem =

2/14e stemaandeel

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Iedere gemeente

2 x 1 stem

Gemeente Rotterdam

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Bernisse

Gemeente Brielle

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Westvoorne

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 387.742

Jaarrekening 2012

€ 387.742

 

Begroting 2013

€ 367.154

Jaarrekening 2013

€ 367.154

 

Begroting 2014

€ 390.323

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 15% (van het exploitatietekort)

Rotterdam = 52,62%

Overige gemeenten = 32,38%

€ 3.629.496

 

€ 2.537.709

€ 380.656

€ 1.335.343

€ 821.710

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 4.224.106

€ 3.420.627

€ 230.170

2011

€ 3.764.599

€ 3.205.824

€ 216.925

2012

€ 3.339.608

€ 2.983.890

€ 169.813

2013

€ 2.735.215

€ 2.767.982

€ 109.583

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 936.679

€ 1.688.953

€ 265.345

10

€ 1.064.445

 

Naam

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Postadres

Postbus 8, 3300 AA Dordrecht

Bezoekadres

 

E-mailadres

info@biesbosch.org

Telefoonnummer

078-7704138

Vestigingsplaats

Dordrecht

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 x 1 stem =

1/3e stemaandeel

(compartiment ZH)

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Dordrecht

Sliedrecht

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 397.549

Jaarrekening 2012

€ 397.547

 

Begroting 2013

€ 405.113

Jaarrekening 2013

€ 405.113

 

Begroting 2014

€ 407.180

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen met verdeelsleutel voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap

PZH bijdrage = 25% (van het exploitatietekort)

Dordrecht = 87,5% van het restant

Sliedrecht = 12,5% van het restant

Voor compartiment bestuursondersteuning dragen twee provincies 25% bij en het restant wordt gedragen door gemeenten

€ 3.016.467

 

€ 1.623.299

 

€ 405.825

€ 1.065.290

€ 152.184

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

2010

€ 518.361

€ 1.450.923

€ -9.346

2011

€ 769.414

€ 1.239.859

€ 19.441

2012

€ 675.157

€ 1.028.795

€ 94.257

2013

€ 680.006

€ 817.731

€ 4.850

 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

€ 364.376

€ 315.629

--

--

€ 302.425

 

Naam

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (Per 1 juli 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

1 stem

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zeeland

Gemeente Bernisse

Gemeente Spijkenisse

Gemeente Cromstrijen

Gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente Hellevoetsluis

Gemeente Schouwen-Duiveland

 

Begroting 2014

Nog niet vastgesteld

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 45 % (van het exploitatietekort)

Provincie Zeeland

Gemeenten

€ 4.330.769

 

€ 801.022

€ 358.721

€ 116.775

€ 325.526

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

       
 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Naam

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden Holland e.o. (Per 1 mei 2014)

Postadres

Postbus 341, 3100 AH Schiedam

Bezoekadres

Overschieseweg 204, 3112 NB Schiedam

E-mailadres

GZH@PZH.nl

Telefoonnummer

010-298 10 10

Vestigingsplaats

Schiedam

Bestuurders en

Stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

2 stem

2/11e stemaandeel

R.A.M. van der Sande (vakgedeputeerde)

R.A.M. van der Sande

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

Ieder 1 stem

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bergambacht

Gemeente Gouda

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Nederlek

Gemeente Ouderkerk

Gemeente Schoonhoven

Gemeente Vlist

Gemeente Waddinxveen.

 

Begroting 2014

Nog niet vastgesteld

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de Begroting 2015

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdrage

PZH bijdrage = 48% (van het exploitatietekort)

Gemeenten

€ 3.532.277

 

€ 3.242.450

€ 1.549.017

€ 1.693.433

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

 

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na bestemming

       
 

Algemene

reserve

Overige

reserve

Beschreven

risico's

Weerstands-

vermogen

Gronden en

terreinen

2013

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Naam

Grondwateronttrekking Delft-Noord

Postadres

Postbus 3061, 2601 DB Delft

Bezoekadres

--

E-mailadres

jrombouts@hhDelfland.nl

Telefoonnummer

015 - 2701981

Vestigingsplaats

Delft

Bestuurders en

stemaandeel

Provincie Zuid-Holland

 

Algemeen bestuur

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

J.F. Weber (eigenaar-gedeputeerde)

J.F. Weber

1 x 1 stem =

1/3e stemaandeel

 

Andere deelnemers

en stemaandeel

Gemeenten

 

1 x 1 stem

1 x 1 stem

Gemeente Delft

Hoogheemraadschap van Delfland

Financieel belang PZH

Begroting 2012

€ 480.000

Jaarrekening 2012

€ 519.949

 

Begroting 2013

€ 438.607

Jaarrekening 2013

 

Begroting 2014

€ 210.000

   

Financiële kengetallen

Gebaseerd op de begroting 2014

 

Totale baten begroting (omzet)

 

Totale deelnemersbijdragen

PZH bijdrage = 33,3% (van het exploitatietekort)

(i.v.m. uittreding betaalt PZH in 2014 beheerskosten naar rato voor de periode tot 1 mei 2014 (1/3 jaar)= 1/3x1/3= 1/9 deel (€ 210.000)

Delft = 33,3%

HH Delfland = 33,3%

 

Rijk stelt jaarlijks subsidiegelden ter beschikking voor onderzoek hergebruik circa € 500.000.

Provincie is voornemens per 1-5-2014 uit te treden.

€ 7.810.314

 

€ 3.328.051

€ 590.381

  
 
€ 933.341

€ 1.804.329

 

Gebaseerd op de jaarrekeningen

Eigen vermogen:

2010: € 750.000

2011: € 750.000

2012: € 750.000

2013: € 1.620.171

Vreemd vermogen:

2010: € 461.625

2011: € 1.300.000

2012: € 0

2013: € 0

Resultaat na bestemming:

2010: € 0

2011: € 0

2012: € 0

2013: € 0