Over deze site

Op deze website vindt u de volledige provinciale begroting 2014, zoals deze is vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Onze begroting is daarmee zo inzichtelijk en toegankelijk mogelijk gemaakt en een belangrijke stap naar de transparante overheid die de provincie wil zijn.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over deze interactieve begroting, gebruikt u dan de contactpagina

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.