Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

De voor de IRP’s Zuidplaspolder, Oude Rijnzone, Zuidvleugel Zuid en Goeree Overflakkee gestelde doelen.

 

Taak 5.6.1 Integrale projecten algemeen

Voor de uitvoering van de IRP's is een algemeen budget beschikbaar. De IRP's kunnen een beroep doen op deze middelen als de uitvoering van de activiteiten om de doelen te bereiken daartoe aanleiding geeft.