Programma 5 Ruimtelijke Projecten

Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2013 wordt samengewerkt met de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Op 16 april 2013 hebben GS het programmaplan vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor het IRP. Ook de gemeente heeft middelen gekoppeld aan de uitvoering van het IRP. De belangrijkste investeerders in de economie zijn natuurlijk de ondernemers zelf. De overheden zetten zich in voor de economische ontwikkelingen als aanjager, facilitator en investeerder.

Binnen het IRP zijn vijf sleutelopgaven benoemd:

1. Verbeteren van de kwaliteit en het aanbod van recreatie en toerisme;

2. Productontwikkeling in de landbouw, visserij en zorg in relatie tot recreatie en toerisme;

3. Beschermen, beleven en benutten van cultureel erfgoed;

4. Realiseren van duurzame energie in de vorm van windenergie, getijdencentrale en andere vormen van duurzame energie;

5. Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het realiseren van ruimtelijke kwaliteit is bij alle sleutelopgaven de basis.

 

Wat hebben we bereikt?

 

In oktober 2014 werd de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gepubliceerd. In de structuurvisie krijgt de Grevelingen beperkt getij terug via een doorlaat in de Brouwersdam en wordt het Volkerak-Zoommeer weer zout. Dit besluit biedt kansen voor de getijdencentrale en de economische ontwikkeling op het eiland.

  • De inspanningen in de eerste helft van het programma leidden tot vragen voor cofinanciering. De provincie en de gemeente gaan nu een gezamenlijk investeringsbudget vormen van waaruit cofinanciering kan plaatsvinden aan projecten die bijdragen aan de doelstelling en de sleutelopgaven van het IRP Goeree-Overflakkee.

  • Met het Deltanetwerk werd een stevig netwerk georganiseerd, waar ondernemers en overheden elkaar ontmoeten en aan de hand van een actueel thema de ontwikkeling van het eiland bespraken,

  • De beschikking voor Ouddorp Duin werd afgerond.