Programma 4 Bestuur en Samenleving

Wat willen we bereiken?

Met het oog op de vermindering van bestuurlijke drukte, neemt de provincie Zuid-Holland alleen nog deel aan overleggen die bijdragen aan ambities op de kerntaken. Bestuurlijke overleggen waarbij dit niet het geval (meer) is worden beëindigd. Dit zal moeten leiden tot een daling van het aantal bestuurlijke overleggen ten opzichte van de uitgangssituatie aan het begin van deze collegeperiode. Daarnaast wil de provincie Zuid-Holland een adequate dienstverlener zijn voor medeoverheden, bedrijven en burgers.

Effectindicatoren

 

Omschrijving

Nulmeting

2014

2015

2016

2017

4.1.a

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

179

32%

32%

32%

32%

4.1.b

Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening (zie 3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering)

6,8

 

7,0

 

7,2

 

Toelichting Effectindicatoren

4.1.a: Aan het begin van de collegeperiode is al een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor in de eerste twee jaar al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 bestuurlijke overleggen is gerealiseerd. In de rest van de collegeperiode is de ambitie dit niveau op z’n minst vast te houden.

4.1.b: Voor een nadere toelichting zie de toelichting op indicator 3.1 in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

 

Wat hebben we bereikt?

 
Effectindicatoren
 

Omschrijving

Nulmeting

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1.a

Daling aantal bestuurlijke overleggen waar de provincie Zuid-Holland structureel aan deelneemt

179

32%

 

32%

4.1.b

Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening (zie 3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering)

6,8

N.v.t.

N.v.t.

 
Verantwoording Effectindicatoren

4.1.a: Aan het begin van de collegeperiode is al een groot aantal overleggen geschrapt, waardoor in de eerste twee jaar al een reductie van 32% ten opzichte van de oorspronkelijke 179 overleggen is gerealiseerd. De doelstelling is toen ruimschoots gehaald. In de rest van de collegeperiode is dit niveau vastgehouden.

 

4.1.b: Voor deze indicator zie de paragraaf Bedrijfsvoering.