Bijlage 6 Kerngegevens provincie Zuid-Holland

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Sociale infrastructuur

2012

2013

2014

Aantal inwoners

3.552.407

3.563.935

3 577 032

  • Mannen

1.753.393

1.758.081

1 764 927

  • Vrouwen

1.799.014

1.805.854

1 812 105

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,6

11,5

11,7

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,5

12,5

25 tot 45 jaar (%)

27,3

27,0

26,7

45 tot 65 jaar (%)

27,2

27,1

27,1

65 jaar en ouder (%)

15,6

16,1

16,6

Aantal huishoudens

1.628.583

1.638.400

1 639 725

Aantal personen per huishouden

2,17

2,15

2,15

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

Kwartaal 1

57.800

72.127

87.510

Kwartaal 2

58.400

74.367

84.620

Kwartaal 3

61.370

78.303

82.640

Kwartaal 4

66.680

82.906

85.880

Fysieke infrastructuur

2012

2013

2014

Oppervlakte provincie in km2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010)

3.418,5

3.418,5

3.418,5

  • Land

2.810,2

2.810,2

2.810,2

  • Water

608,3

608,3

608,3

Aantal gemeenten

72

67

65

(per januari 2015: 60)

Aantal woningen

1.618.648

1.636.072

1 647.089

Aantal recreatiewoningen (geen nieuwe cijfers sinds 2012)

12.493

n.n.b.

n.n.b.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(excl. recreatiewoningen)

218.000

209.000

199.000

Lengte wegen, totaal in km

16.226

16.286

16.402

Waarvan: provinciale wegen in km

704

702

692

Aantal personenauto's *

1.496.455

1.495.056

1.498.608

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

421

420

419

Verkeersdoden

95

84

nnb

Bron CBS.

* Bron: Afrekening MRB van de belastingdienst.

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

12

PvdA

9

CDA

6

PVV

6

5

D66

5

ChristenUnie en SGP

4

GroenLinks

3

Fractie Jansen/Brands

2

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

Fractie Erbas

1

Aantal GS-leden

5