Bijlage 5 Kerngegevens provincie Zuid-Holland

Sociale infrastructuur

2010

2011

2012

Aantal inwoners

3.505.611

3.528.324

3.552.407

· Mannen

1.729.071

1.740.855

1.753.393

· Vrouwen

1.776.540

1.787.469

1.799.014

0 tot 5 jaar (%)

5,8

5,8

5,8

5 tot 15 jaar (%)

11,8

11,6

11,6

15 tot 25 jaar (%)

12,6

12,6

12,6

25 tot 45 jaar (%)

27,9

27,7

27,3

45 tot 65 jaar (%)

27,1

27,4

27,2

65 jaar en ouder (%)

14,8

14,9

15,6

       

Aantal huishoudens

1.594.796

1.610.776

1.628.583

Aantal personen per huishouden

2,20

2,19

2,18

       

Gemiddeld aantal verstrekte WW-uitkeringen

     

Kwartaal 1

41.480

51.820

57.800

Kwartaal 2

50.430

50.250

58.400

Kwartaal 3

49.380

50.680

61.370

Kwartaal 4

51.060

53.800

66.680

Fysieke infrastructuur

2010

2011

2012

Oppervlakte provincie in km2

(geen nieuwe cijfers sinds 2010)

3.418,5

3.418,5

3.418,5

· Land

2.810,2

2.810,2

2.810,2

· Water

608,3

608,3

608,3

Aantal gemeenten

74

72

72

(per 01-01-2013: 67)

Aantal woningen

1.567.536

1.587.881

1.587.583

Aantal recreatiewoningen

12.493

12.511

n.n.b.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

(excl. recreatiewoningen)

226.000

222.000

218.000

Lengte wegen, totaal in km

16.200

16.265

16.226

Waarvan: provinciale wegen in km

704

705

704

Aantal personenauto's

1.449.910

1.471.732

1.496.557

Aantal personenauto's per 1.000 inwoners

414

417

421

Verkeersdoden

74

98

95

Verkeersziekenhuisgewonden

900

n.n.b.

n.n.b.

Bron CBS, cijfers voor 2012 zijn voorlopige cijfers. In de loop van 2013 zullen de definitieve cijfers voor 2012 bekend worden gemaakt door het CBS.

Interne organisatie

Aantal PS-leden

55

Waarvan:

VVD

12

PvdA

10

PVV

8

CDA

6

 

5

D66

5

GroenLinks

3

Christenunie en SGP

4

50PLUS

1

Partij voor de Dieren

1

   

Aantal GS-leden

5

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.