Bijlage 3 MPI, projectenoverzicht

Met het MPI wordt geen nieuw beleid gemaakt. Ook het toekennen van middelen aan projecten en ontwikkelingen gebeurt in principe met aparte, inhoudelijke besluiten, waarop de Procedureregeling Projecten MPI van toepassing is. Bij de inhoudelijke besluiten is het overall financiële overzicht dat het MPI biedt uiteraard wel van belang. Met ingang van dit begrotingsjaar zijn in onderstaand overzicht de in het MPI opgenomen projecttotalen opgenomen, waarmee de aansluiting tussen de MPI projecttotalen en de ramingen in de begroting zichtbaar is.

Programma

EXP/ INV

Project nummer

Naam project

Projectbudget (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

Inkomsten

Netto PZH

Wegen

INV

003463

Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers

8.219

0

8.219

Wegen

EXP

B000001

Voorbereidings- en nazorgkosten algemeen

10.328

182

10.146

Wegen

INV

B100055

IRP Zuidplaspolder: Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog

248.827

138.500

110.327

Wegen

INV

B100055s

IRP Zuidplaspolder: Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog

32.776

0

32.776

Wegen

INV

B100631A

N 206 Rijnlandroute

756.693

536.900

219.793

Wegen

INV

B100631As

N206 Rijnlandroute

64.084

0

64.084

Wegen

INV

B100631A risico-reservering

Risicoreservering N206 Rijnlandroute

121.500

0

121.500

Wegen

INV

B100631B

N 206 Rijnlandroute; mogelijk lagere BTW compensatie

-9

0

-9

Wegen

INV

B120640

(Tijdelijke) aansluiting Rijnfront-Zuid

729

0

729

Wegen

INV

B120641

N206, Verlegging Duinvallei Katwijk (BO RGL-West)

5.201

0

5.201

Wegen

INV

B120728

N207 OTA plus oml. N207/RW1, 1e en 2e fase

42.892

24.925

17.967

Wegen

INV

B120733

N207 ZW Randweg Gouda

88.317

44.814

43.503

Wegen

INV

 

N207: vervanging brug Rotterdamseweg

3.544

0

3.544

Wegen

EXP

B120749

N207 Aanpassen wegprofiel Noordringdijk

18

0

18

Wegen

INV

B120750

N207 gebiedsontsluiting Boskoop BIJDRAGE

928

0

928

Wegen

EXP

B120753

N207-N456 Rotonde 't Weegje

556

0

556

Wegen

INV

B120755

N207 corridor: Verbeteren doorstroming Alphen a/d Rijn - Leimuiden

4.993

0

4.993

Wegen

INV

B120756

N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan

36.168

12.500

23.668

Wegen

INV

B120757

N207 corridor: N459 Capaciteitsuitbreiding en aansluiting rondweg Reeuwijk-Brug

10.392

0

10.392

Wegen

EXP

B120758

N207 Extra opstelstroken Oranje Nassausingel

1.301

0

1.301

Wegen

INV

B120760

N207 Verbeteren doorstroming Alphen - Kruisweg

5.279

0

5.279

Wegen

INV

B120762

N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden

16.938

0

16.938

Wegen

INV

B120764

Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)

3.637

0

3.637

Wegen

INV

B120810

N208 Rotonde Sassenheim t.p.v. N443

900

0

900

Wegen

INV

B120818

N208 Weggedeelte Sassenheim - Lisse

932

1.620

-688

Wegen

INV

B120914

N209 Nieuwe Hoefweg

67.928

64.241

3.687

Wegen

INV

B120929

N209 Reconstructie aansluiting De Kulck (inclusief fietskruising), Bleiswijk-Zuid

2.995

1.226

1.769

Wegen

INV

B120930

N209 Capaciteitsvergroting N209 Doenkade

2.934

0

2.934

Wegen

INV

B120933

N209 Reconstructie knoop A13 - N209

32.229

31.000

1.229

Wegen

INV

B120934

N209 Verbreding Bergschenhoek

23.601

2.108

21.493

Wegen

INV

B121020

N210 Wegvak Krimpenerwaard

116.741

17.969

98.772

Wegen

INV

B121138

N211 A4 Harnaschknoop, Korte termijn

3.446

2.920

526

Wegen

INV

 

N211 Capaciteitsmaatregelen 1ste fase ikv Beter Benutten (BIJDRAGE aan groot onderhoud DBI)

1.893

0

1.893

Wegen

INV

B121742

N217 Omleiding Stougjesdijk

12.276

6.400

5.876

Wegen

INV

B121828

N218 Hartelcorridor aanleg fietsbrug

26.242

25.452

790

Wegen

INV

B121829

HWN/OWN aansluiting N57/N218

20.376

20.017

359

Wegen

INV

B121920

N219 Omleiding Zevenhuizen

46.763

30.141

16.622

Wegen

INV

B122234

N222 Verlengde Veilingroute (3in1)

145.884

103.982

41.902

Wegen

INV

B144015

N440 Landscheidingsweg

13.514

11.656

1.858

Wegen

INV

B144205

N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom

2.121

0

2.121

Wegen

INV

B145403

N211 Harnaschknoop, Lange termijn oplossing

2.331

0

2.331

Wegen

INV

B145605

Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht Bijdrage

19.349

4.000

15.349

Wegen

INV

B147010

N470 Aanleggen Provinciale weg

210.655

181.907

28.748

Wegen

INV

B147010s

N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16

52.013

0

52.013

Wegen

EXP

B150074

1% Kunstregeling W

2.145

0

2.145

Wegen

INV

B190012

HWN/OWN aansluiting A16/N3 BIJDRAGE

16.645

0

16.645

Wegen

INV

B190013

HWN/OWN aansluiting A15/N3 BIJDRAGE

13.305

0

13.305

Wegen

INV

B190014

HWN/OWN aansluitingen, planstudie A15/N3 en mogelijk A16/N3

768

768

0

Wegen

EXP

B190016

HWN/OWN planstudie aansluitingen A16/N3

384

384

0

Wegen

INV

 

Aansluitingen HWN-OWN, waaronder ongelijkvloerse kruisingen N11 Leiden-Alphen

21.958

0

21.958

Wegen

EXP

B191000

Provinciale bijdrage rotondes Keukenhof

411

0

411

Wegen

EXP

B191001

Provinciale bijdrage aan fietsbrug Leiden Merenwijk - Poelgeest

800

800

0

Wegen

INV

B199054A

A4 Programma IODS / Verbinding A4 - Midden Delfland (Projectmanagement PZH)

5.406

127

5.279

Wegen

INV

B490004

Aanbrengen stil asfalt

9.317

0

9.317

Wegen

INV

 

Actieplan Geluid: Meerkosten stil asfalt bij B&O

10.121

0

10.121

Wegen

INV

B490005

Provinciale bijdragen in ontsluiting IRP's

10.373

0

10.373

Wegen

EXP

B590014

Kwaliteitsnet goederenvervoer

27.217

9.446

17.771

Wegen

INV

B590015

Ontsluiten terminals goederenvervoer

10.984

0

10.984

Wegen

INV

EMPIDVM

MPI DVM

15.316

0

15.316

Wegen

INV

EVW000838

Milieumaatregelen Wet luchkwaliteit COA; bijdrage aan project Walstroom

90

0

90

Wegen

INV

B121139

MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

44.734

0

44.734

Wegen

INV

 

N207 Corridor: nieuwe tranche t.g.v. Hoofdlijnenakkoord

33.513

0

33.513

Wegen

INV

 

Provinciale bijdrage Duinpolderweg (Noordelijke Ontsluiting Greenport Bollenstreek)

7.802

0

7.802

Wegen

INV

 

Provinciale bijdrage verbinding N205-N208-N206 (Noordelijke Ontsluiting Greenport Bollenstreek)

20.803

0

20.803

Wegen

INV

EN0000010

Openbaar verlichtingsnet

3.083

0

3.083

Wegen

INV

EN0000010

Functionele vervanging kunstwerken (via trajectaanpakken)

13.762

0

13.762

Wegen

EXP

 

Beschikbaar voor bijdrage A27 Gorinchem

1.041

0

1.041

Wegen

EXP

 

Beschikbaar voor doorstromingsmaatregelen aansluiting N219

1.041

0

1.041

Wegen

EXP

 

Maatregelen Nagelbrug N444

3.701

0

3.701

Wegen

INV

 

Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (inclusief aansluiting N444 en N443)

5.202

0

5.202

Wegen

EXP

 

Brug Eendragtspolder

625

0

625

Wegen

EXP

 

IRP Zuidplaspolder: Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog; maatregelen brugbediening

1.664

0

1.664

Wegen

INV

 

Ongelijkvloerse kruising N214/216

7.901

0

7.901

Wegen

INV

 

Ongelijkvloerse kruising N214/216

8.299

0

8.299

Wegen

INV

 

N222 Veilingroute Aansluiting Van Luijklaan

2.937

0

2.937

Wegen

INV

 

N222 verdubbeling N466 - Verlengde Veilingroute boeken op EN2220602

1.823

0

1.823

Wegen

INV

 

Benutten, waaronder DVM / regiodesk

5.065

0

5.065

Wegen

INV

 

Beschikbaar voor (MIRT) afspraken n.a.v. Wegenstudie Deltapoort

3.951

0

3.951

Wegen

INV

 

Beschikbaar voor (MIRT) afspraken n.a.v. Wegenstudie Deltapoort

11.241

0

11.241

Wegen

INV

 

Aansluitingen HWN-OWN rond N59

10.121

0

10.121

Wegen

INV

 

Energietransitie infrastructuur

2.399

0

2.399

Wegen

INV

 

Energietransitie infrastructuur

7.730

0

7.730

Wegen

INV

 

Verbetering kruisingen weg-vaarweg

10.125

0

10.125

OV

EXP

003161

Milleu-eisen OV

8.557

0

8.557

OV

INV

B20001

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) - Algemeen

39.144

28.200

10.944

OV

INV

 

Ontwikkeling buscorridors

11.451

0

11.451

OV

INV

B200010

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) Alphen aan den Rijn - Schiphol

22.434

6.800

15.634

OV

INV

B200011

Ontwikkeling buscorridors (Coalitieakkoord) Goeree Overflakkee - Rotterdam

2.995

0

2.995

OV

EXP

B210015

Voorbereidingskosten Algemeen OV

112

0

112

OV

INV

B210052A

HOV-NET Zuid-Holland Noord

451.318

275.558

175.760

OV

INV

B260000

HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering

51.635

0

51.635

OV

INV

 

R-net

10.121

0

10.121

OV

INV

B210071

Merwede Linge Lijn

56.223

26.200

30.023

OV

INV

 

Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen MerwedeLingelijn

8.632

0

8.632

OV

INV

 

Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen MerwedeLingelijn

6.549

0

6.549

OV

INV

B220081

Bushaltes, plaatsing, verplaatsing, aanpassing

794

0

794

OV

INV

B220726

N207 Beperkte busvoorzieningen

2.981

510

2.471

OV

INV

B250073

1% Kunstregeling OV - RGL

216

0

216

OV

EXP

B290008

Spoortunnel Delft (bijdrage aan derde)

37.000

17.700

19.300

OV

INV

B290015

Busstations Heinenoord en Oude Tonge

2.065

0

2.065

OV

INV

B590010

HOV-Drechtsteden (Coalitieakkoord, bijdrage aan derde)

15.228

0

15.228

VW

INV

EVW000304A

GO Hartelbrug_03

8.792

0

8.792

VW

INV

EVW010509

Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (inclusief studiekosten)

13.085

3.240

9.845

VW

INV

EVW010802A

St. Sebastiaansbrug

19.372

10.917

8.455

VW

INV

EVW011001A

Bijdrage PZH aan ophoging Hoornbrug

3.088

0

3.088

VW

INV

EVW090603

Tweede sluiskolk Julianasluis - Gouda (inclusief studiekosten)

45.331

5.200

40.131

VW

EXP

EVW090603

Julianasluis: vernieuwen brugbediening

1.034

0

1.034

VW

INV

 

Verbetering vaarw. o.b.v. kansenkaart loswallen, ligpl. beleid, aanp. oevers derden

4.050

0

4.050

VW

INV

 

Binnenvaart overig

5.418

0

5.418

VW

INV

 

Binnenvaart overig

14.836

0

14.836

VW

INV

EVW000011

Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)

31.169

1.500

29.669

VW

INV

EVW000714

Nota Vaarwegen en scheepvaart

15.924

201

15.723

VW

INV

EVW000601A

Realiseren vaarwegmanagement (DVM)

16.729

450

16.279

VV

INV

EN0000012

Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering

15.303

2.883

12.420

VV

EXP

EN00007001

Voorbereidingskosten algemeen Verkeersveiligheid

5.234

0

5.234

VV

INV

EN0000703A

Verkeersveiligheid maatregelen trajecten DBI , waaronder duurzaam veilig (bijdrage uit Coalitieakkoord)

33.235

450

32.785

VV

EXP

EN0000832

Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie

6.712

1.000

5.712

VV

INV

EN2070001

Kruising N207 - N454 (Coenecoopbrug - Waddinxveen)

3.860

2.945

915

VV

EXP

EN2070804

N207 zuidelijke rotonde ikv ontsluitingsstructuur Boskoop BIJDRAGE

312

0

312

VV

INV

EN2080002

Rotonde N208 - Meer en Duin

4.178

1.996

2.182

VV

INV

EN2080003

Rotonde N208 2e Poellaan-Catharijnelaan

2.956

1.246

1.710

VV

INV

EN2090002

Rotonde N209 Benthuizenweg-Omleidingsweg (Benthuizen)

4.588

2.310

2.278

VV

INV

EN2091301

Veiligheidsmaatr. traject N209b: (nieuw) Reconstructie Gemene-/ Hoogeveenseweg

5.049

1.100

3.949

VV

INV

EN2101001

Rotonde N210 Lopikerplein te Schoonhoven Bijdrage

1.368

500

868

VV

EXP

EN2101202

Rotondes Ammerstol en Wetering

4.102

3.184

918

VV

INV

EN2110001

Bocht benz.st. 't Louwtje ('s-Gravenzande)

577

120

457

VV

INV

EN2110005

Rotonde Monsterseweg/Julianaweg

564

200

364

VV

INV

EN2110902

Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

4.628

2.915

1.713

VV

INV

EN2150003

Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)

2.305

1.049

1.256

VV

INV

EN2150501

N215 Melissant - Dirksland

12.219

5.728

6.491

VV

INV

EN2160602

Rotonde N216/Zandkade (Schelluinen)

1.436

493

943

VV

INV

EN2180001

Kruising N218 - Henri Fordstraat - Molendijk (Zwartewaal) (afgerond)

1.045

496

549

VV

INV

EN2180002

Kruising N218 - v.d. Wallendam (Brielle)

3.164

1.535

1.629

VV

INV

EN2180003

Rotonde Brielseweg (Westvoorne)

2.301

1.330

971

VV

INV

EN2200001

Aanpassing parallelweg Maasdijk-Papedijk/Heenweg ('s-Gravenzande)

659

217

442

VV

INV

EN2200004

Rotonde N220 - Woutersweg ('s-Gravenzande)

628

327

301

VV

INV

EN2230001

Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

31.154

19.476

11.678

VV

INV

EN2230002

Rotonde N223 Oostbuurtseweg/Noordlierweg (De Lier)

3.297

620

2.677

VV

INV

 

N223 Turborotonde 't Woudt

2.734

0

2.734

VV

INV

EN4440002

Kruising N444 - Op/afrit A44 (Postviaduct - Voorhout)

7.676

3.520

4.156

VV

INV

EN4530001

Kruising N453 - Zuidplaslaan (Waddinxveen)

793

0

793

VV

EXP

EN4701101

N470 Aanpassen ontsluiting Abtsrechtse-weg te Delft/Midden-Delfland ikv A4 IODS

416

0

416

VV

EXP

EN4840001

Rotonde Dorpsweg/Kortgerecht (Leerdam)

733

397

336

VV

INV

 

N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen

3.033

0

3.033

VV

INV

 

Parallelweg N214B

15.114

6.000

9.114

VV

INV

 

Reconstructie N484

4.455

0

4.455

FP

EXP

Fp 2008-2011

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

8.989

486

8.503

FP

EXP

Fp sl 2012-2016

Stad-landverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

5.072

0

5.072

FP

EXP

Fp ww 2012-2016

Woon-werk/schoolverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

6.218

0

6.218

FP

EXP

Fp 2008-2011

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

12.784

1.806

10.978

FP

EXP

Fp sl 2012-2016

Stad-landverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

2.349

0

2.349

FP

EXP

Fp ww 2012-2016

Woon-werk/schoolverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

1.747

0

1.747

FP

INV

Fp 2008-2011

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

17.249

227

17.022

FP

INV

Fp sl 2012-2016

Stad-landverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

2.831

0

2.831

FP

INV

Fp ww 2012-2016

Woon-werk/schoolverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

8.500

0

8.500

FP

INV

Fp 2008-2011

Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011

70.808

30.127

40.681

FP

INV

Fp sl 2012-2016

Stad-landverbindingen Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016

15

0

15

FP

EXP

B509607

F96.7 Fietstunnel Boskoop

442

0

442

FP

EXP

B510000

Projectmanagementkosten Fiets

8.889

16

8.873

FP

EXP

B522000

F220 Eiland van Dordrecht

680

0

680

FP

INV

B526700

F267 Leiderdorp - viaduct A4 - de Does

2.200

2.188

12

FP

EXP

B526701A

F267.1 Zoeterwoude - Laan van Oud Raadwijk

506

0

506

FP

INV

B526702

F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp

4.519

3.000

1.519

FP

INV

B527101

F271.1 Fietspad Duyfraklaan (Katwijk)

1.121

0

1.121

FP

EXP

B527102

F271.2 Oude Rijn - Nieuwrhijngeest

253

0

253

FP

INV

B545500

F455; Viaduct 'Brug naar het Groene Hart

3.519

0

3.519

FP

EXP

B558000

F580 Fietspad bochtafsnijding Schie

810

0

810

FP

INV

B590005

F900.5; Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)

7.265

0

7.265

FP

INV

 

Invulling structurele overprogrammering fiets

3.033

0

3.033

Nog toe te delen

INV

 

Nog toe te delen structurele investeringen, vooralsnog niet beschikbaar voor uitwerking ivm onzekerheidsmarges Parallelstructuur A12

25.379

0

25.379

Nog toe te delen

EXP

 

Beschikbaar voor toedeling bij instroom in begrotingsjaren o.b.v. structurele middelen Exploitatie

191.565

0

191.565

Nog toe te delen

INV

 

Beschikbaar lopende projecten en onderhandeling

15.189

0

15.189

Nog toe te delen

INV

 

BTW-verhoging 19-21% => daardoor tekort schietende rijksbijdragen

18.730

0

18.730

Nog toe te delen

EXP

 

Nog toe te delen incidentele vrijval exploitatie

2.055

0

2.055

Nog toe te delen

INV

 

Nog toe te delen incidentele vrijval investeringen

521

0

521

     

Totalen

4.137.586

1.750.348

2.387.238

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.