Bijlage 2 Amendementen en moties

Amendementen

Er zijn geen amendementen.

Moties

Er zijn geen moties.

Amendementen

Er zijn geen amendementen.

Moties

Er zijn geen moties.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.