Bijlage 1 Voordracht

Download hier het besluit en de toelichting op de Voorjaarsnota:

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de jaarstukken 2014.