Bijlage 1 Staat van activa-specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Voorjaarsnota 2014.

Er zijn geen bijstellingen opgenomen voor dit onderwerp in de Najaarsnota 2014.