De begroting in een oogopslag

Na vaststelling door Provinciale Staten van de begroting op 6 november 2014 vindt u hier de begrotingin een oogopslag.